Sexuell Gewalt

Ouni mech!

An dësem Dokument fënnt een 11 verschidde Beispiller vu sexuell Verstéiss, die den männlechen Täter illustréieren. Dobäi fënnt een och Informatiounen wat een maachen kann fir sech virun denen verschiddene Fäll ze schützen.

Zitiervorschlag

Police Grand-Ducale. (2021). Sexuell Gewalt: Ouni mech! Luxembourg.

Verwandte Projekte